Baskılı Cam


İSLEM VE UYGULAMA


  • TRC Emaye Duracam®'lara çeşitli renklerde emaye boya  uygulanır.

  • Cam yüzeyine baskı, fon ve/veya desen şeklinde tek, iki veya üç baskılı olmak üzere camın aynı yüzeyine uygulanır.

  • TRC Emaye Duracam®'larda çapak, rodaj, delik vb. işlemler baskı ve temperden önce yapılır, temperleme işleminden sonra herhangi başka bir işlem yapılamaz.

  • TRC Emaye Duracam®'ların görüntü ve ışık geçirgenlikleri ile güneş kontrol özellikleri boyalı alanın toplam cam alanına olan orantısına göre değişir.

  • Düşük yoğunluklu emaye boyalarla opal görünümlü camlar elde edilebilir.

  • Giydirme cephelerde pencere ve parapet camları arasında görüntü bütünlüğü aranmadığında veya kontrast renkler istendiğinde TRC Emaye Duracam®,  parapet camı olarak uygun bir çözümdür.

  • TRC Emaye Duracam®, giydirme cephelerde baskı 2.yüzeyde olacak şekilde kullanılmalıdır.

  • Parapet yalıtım camı ünitelerinde, yüksek ışık geçirgenliğine sahip güneş kontrol camları söz konusu olduğunda, parapet boşluğuna ışık sızmalarından etkilenmemek ve fon görüntüsünü tamamen önlemek için yalıtım üniteleri 3. veya 4. yüzeyleri emaye boyalı olarak üretilebilir.

  • TRC Emaye Duracam®' daserigrafik baskı tasarımının ve camın kullanım yerinin üreticilere bildirilmesi; minumum ve maksimum ebatlar için üreticiden bilgi alınması tavsiye edilmektedir.