Isıcam Konfor


İSLEM VE UYGULAMA


Isıcam Konfor®  ünitelerinin stoklanmasında aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir :
 
  • İstifleme doğrudan beton veya toprak zemin üzerinde; ıslak ve rutubetli yerlerde yapılmamalıdır.

  • Isıcam Konfor®' lar uzun kenar üzerine dike yakın durumda (~10° lik açı ile) yerleştirilmiş paletler üzerine ve palet tabanına dik oturacak şekilde stoklanmalıdır.

  • Her bir ünite arasına ayırıcı (örneğin mantar takoz) konularak camların birbirine doğrudan teması önlenmelidir.

  • Ünitelerin arkası palete yaslanmalı, noktasal yük binmelerinden ve Isıcam Konfor®  ünitesinin tek camının tabana değmesinden kaçınılmalıdır. Aksi takdirde basınç değişikliğine bağlı olarak meydana gelebilecek şişmeler ve 2-3 misli kuvvet yüklenmesi sonucunda kırılmalar meydana gelebilir.

  • Değişik boyutlu Isıcam Konfor®ların istiflenmesinde küçük boyutlu camlar büyük boyutlu camların önüne gelmeli, göbekten basmayı önlemek için iki camın arasına uzunlamasına latalar konmalı, lataların arası 50 cm'yi aşmamalıdır.

  • Isıcam Konfor®  üniteleri direkt güneş altında stoklanmamalıdır. Sıcaklığın etkisiyle ısınan her cam şişme nedeniyle diğerini sıkıştırarak kırılmalara neden olabilir. Ayrıca güneş altında stoklanan renkli veya reflektif camların arası yeteri kadar havalanamayacağı için ısıl kırılmalar olabilir.
Isıcam Konfor®  üniteleri, üretim ile montaj yerindeki hava basıncı farklılıkları nedeni ile deformasyona uğrar. Bunu önlemek amacı ile ünite kısa kenarına montaj esnasında kapatılmak üzere üretim yerinde ufak bir delik açılır ve buraya basınç dengeleme balonu veya tıkacı takılır.
 
Basınç Dengeleme Talimatı
 
Isıcam Konfor®  ünitelerinin hedeflenen performansı gösterebilmesi için montajının da doğru yapılması gerekmektedir.
 
Isıcam® Montajında Dikkat edilmesi Gerekli Hususlar