Tentesol Reflekte


İSLEM VE UYGULAMA

Stoklama
 
 • Cam paketleri veya sandıkları düşeyle 5o açı yapacak şekilde stoklanmalıdır. Sandıklar eğim vermeye başladığında daha fazla stoklama yapılmamalı ve o sıra en kısa sürede boşaltılmalıdır.

 • Paketler veya sandıklar açık havada stoklanmamalıdır. Nem ve sıcaklık koşulları uygun ve kapalı bir ortamda stoklanmalıdır. İdeal stoklama için, 9-25oC sıcaklık, %70'in altında nem tavsiye edilir. Stoktaki paket vaya sandıklar yağmur ve kar gibi camların ıslanmasına sebep olacak sulardan korunmalıdır. Stokta ıslanan camın korozyon riski yüksektir. Bu nedenle cam plakalar yoğuşma  veya herhangi bir şekilde ıslanacak olursa kurumadan temizlenmelidir.

 • Cam paketleri sehpalara yüklenip ve boşaltılırken, paketler sehpanın her iki tarafınada dengeli bir şekilde konulmalı ve/veya boşaltılmalıdır.

 • Jumbo paket stoklamalarında sadece lastikli ahşap stok takozu kullanılması tavsiye edilir.

 • Makine ebadı ve split stoklamalarında ahşap veya metal (lastikli) stok takozu kullanılmalıdır.

 • Sehpa ayağı ve stok takozu arasındaki zeminden kaynaklanan seviye farklarını tolere etmek için lastik parçalar ile besleme yapılmalıdır.
 • Ahşap takozlar fırınlanmış gürgen veya kayın ağacından yapılmalıdır. İçinde kırık ve çatlak plaka olan paketler kesinlikle stoklanmamalıdır.

 • TRC Tentesol®'un kaplamalı yüzeyi ile strafor malzemesinin temasının minimum olmasına dikkat edilmelidir. Strafor malzemesi kaplama üzerinde çıkarılması zor olan izler bırakabilir.
Yıkama
 
 • Camların yıkanmasında kullanılacak suyun sertliği en fazla 5oFr sertliğinde ve 6 - 8 pH arasında olmalıdır Yıkama suyunun elektrik iletkenliğinin ; hatdışı kaplama yapılacak camlar için 1 µS/cm, yalıtım camı  için 30 µS/cm' den düşük olması önerilir. Yıkama makinesinde kullanılan fırçaların camı çizmeyecek yumuşak özellikte olması gerekir. Camın üzerindeki sular hava bıçağı ile kurutulmadan uzaklaştırılmalıdır.

 • TRC Tentesol®'un kaplamalı yüzeyi merdaneye temas ettirilmemelidir. Camlar makine içerisinde merdanelere vb parçalara sürtülerek hareket ettirilmemelidir. Camlar kenar işleme prosesi sonrası derhal yıkanmalıdır.
Taşıma/Elleçleme (işletme içi kullanım)
 
 • Cam paketleri veya sandıkları yatay değil düşeyle 5o açı yapacak şekilde taşınmalıdır.

 • Açık havada yapılan taşımalar ıslanma ve toza karşı korumalı, kapalı araçlarla yapılmalıdır.

 • Paket içinde çatlak veya kırık cam olmamalıdır. Çatlak veya kırık camlar, önündeki ve arkasındaki camları çizebildiği gibi ciddi iş kazalarınada neden olabilir.

 • Cam paketleri mutlaka lastik ve keçe zemine basmalıdır. Doğrudan metal ya da ahşap ile temas etmemelidir.

 • Cam plakalar arasında uygun toz veya kağıt ayraç kullanılmalıdır. Uygun olmayan ayraç malzemeleri camda çizik, kazıntı, çatlama ve korozyona neden olabilir. Ayraç malzemesi olarak kağıt kullanıldığı taktirde, kağıdın, külsüz, pH sı 5,5 - 7 arasında olmalıdır.

 • Tüm ayraç malzemeleri temiz ve kuru olmalıdır.

 • Yükleme ve taşıma teçhizatları hasarlı olmamalıdır.

 • Taşıma sırasında paketler veya sandıklar nakliye aracına sabitlenmelidir.

 • Paket veya sandıkların nakliye aracına yüklenip indirilmesi camın ambalaj türüne uygun aparatlarla yapılmalıdır. Uygun olmayan aparatlar iş kazalarına ve cam kırılmalarına neden olabilir. Cam ambalajının sökülmesinden önce gerekli iş güvenliği önlemleri alınmalıdır.

 • TRC Tentesol® ürününün ambalajı açılırken, kaplamalı yüzey üst yüzeyde kalmalıdır. Camlar her zaman yukarı doğru kaldırılarak ambalajdan alınmalı, kaplama zarar göreceğinden birbiri üzerinden kaydırılmamalıdır. Vantuz ve cam yüzeyine  değen tüm parçalar temiz olmalı, özellikle cam tozu bulunmamalıdır.

 • Vantuz ve metal cisimlerin kaplamalı yüzey üzerinde kaydırılmamasına dikkat edilmelidir. Kaplama bu tür işlemlerle zarar görmeyebilir, ancak kaplamanın mikroskobik gözenekli yapısı nedeni ile, gözeneklere yerleşen çok ince kirletici maddelerin temizlenmesi zor olabilir.
Kesme
 
 • TRC Tentesol® ürününün kesilmesi sırasında camlar kesim makinasına beslenirken, kaplamalı yüzeye vakum lastiği temas ettirilmemelidir. Cama çıplak elle dokunulmamalı, iz bırakmayan temiz eldiven kullanılmalıdır.

 • Uygun kesme rölesi, kesme yağı ve kesme basıncı kullanılmalıdır. Kesme yağı olarak tüm kaplamalı camlarda olduğu uçucu kesim yağı kullanılmalıdır.

 • Kesimden sonra cam bekletilmeden kopartılmalıdır.

 • Kesme masalarının yüzeyleri düzgün ve temiz olmalıdır.

 • Kesme işlemi yapılacak cam plakanın her tarafı aynı sıcaklıkta olmalıdır. Bir tarafı güneş görüp ısınan cam geçici gerilimlerden dolayı düzgün kesilemeyebilir.

 • 480oC' nin üzerindeki sıcaklıklarda ısıl işlem görmüş camlarda  meydana gelen kesim ve kırılma sorunları ikincil işlem prosesinden kaynaklanır.
İşleme
 
 • TRC Tentesol®'ün kenar işleme prosesi sırasında kaplamalı yüzeye basınç yapacak uygulamalardan kaçınılmalıdır (Çift taraflı rodaj makinelerinin camı sıkıştıran konveyör kayışları, delik makinelerinin camı sabitleyen kolları veya kayışları gibi). Temperleme işleminden önce TRC Tentesol®'ün kaplamalı yüzeyine tekerlek vb basmamalıdır.

 • TRC Tentesol® elle çapak alma işlemine uygundur. Rodajlama mecburiyeti varsa, camı kaplamasız taraftan tutan makinelerde işlenmelidir. (İntermac şekilli rodaj makinesi gibi) Kullanılan sıvıların kaplamaya uygunluğu test edilmelidir.

 • Cam tutucuların kaplamalı yüzeye uyguladığı baskı yüzünden bu camlara delik delinmesi önerilmez.
Emaye Boya uygulanmasında dikkat edilecek hususlar
 
 • TRC Tentesol®'un kaplamasız yüzüne emaye boya uygulanabilir. Bu uygulama sırasında dikkat edilecek hususlar aşağıda yer almaktadır.

  - Camlara kenar işleme yapılmalıdır.
  - Camlar iyice yıkanmalı ve kurutulmalıdır.
  - Kullanılacak boyanın kimyasal olarak camla uyumu test edilmeli, boya üreticilerinin onay ve garantileri alınmalıdır.

 • TRC Tentesol®'un kaplamalı yüzüne emaye boya uygulanması halinde ünitenin istenen performansı sağlayabilmesi için her boyanın o üretim özelinde kaplama ile uyumu test edilmeli, boya üreticilerinin onay ve garantileri alınmalıdır.
TRC Tentesol®'ün temperlenmesinde dikkat edilecek hususlar
 
 • TRC Tentesol® camlar yatay temperleme fırınlarda temperlenmelidir.

 • Camın kaplamalı yüzeyi merdaneye temas ettirilmemelidir. Kaplamalı yüzeye tekerlek  vb. basmamalıdır.

 • Kaplamalı yüzey üst tarafta olduğu ve rezistanslardan gelen ışımayı (radyasyon)  yansıtacağı için üst ısıtma bölgelerinin sıcaklığı, alt ısıtma bölgelerinden en az 20oC daha yüksek olacak şekilde ayarlanmalıdır. Seramik rulo hızlarının renksiz cam çalışma hızlarına göre % 10 daha düşük tutulması önerilir.

 • Sıcak hava üflemeli (Forced convention) temper fırınlarında daha sorunsuz temperleme yapılabilir. Camların sıcak hava kullanılarak ısıtıldığı (forced convection) donanımına sahip fırınlarda camın ısıtılma süresi kısalacak, seramik rulo kaynaklı ondülasyonlar azalacaktır.

 • Temperleme öncesinde kolayca görülmeyen izler temperlemeden sonra lekeler veya dalgalar halinde ortaya çıkabilir. Kenar işleme sırasında yukarda anlatılan hususlara dikkat edilmezse, işleme sonrası görülmeyen izler temperleme sonrası belirginleşebilir.
TRC Tentesol® ile Isıcam® üretiminde dikkat edilecek hususlar
 
 • Camın çok iyi temizlendiğinden ve dış sızdırmazlık macunları malzemesinin kaplamaya tam olarak yapıştığından emin olunması önemlidir. Bu konuda sızdırmazlık malzemesi üreticisinin kullanma önerilerine uyulur. Malzeme uyum testi yapılmalıdır.

  Isıcam® üretilirken, alüminyum araboşluk çıtalarının veya metal parçacıkların kaplama yüzeyi üzerinde kaydırılmaması gerekmektedir.

 • Kaplamalı yüzey yalıtım camı ünitesinin içine bakmalıdır(Isıcam®'ın ikinci yüzeyi olmalıdır).
Temizleme
 
 • TRC Tentesol® cam yalınkat ( tek plaka ) olarak kullanıldığında, cam pencereye takıldıktan hemen sonra ve kirlendikçe temizlenmelidir. Temizlik sırasında sadece yumuşak deterjanlar veya yumuşak çözücüler kullanılmalı, aşındırıcı malzemeler ve aletler kullanılmamalıdır. Temizleme sonrası camlar, temiz su (tercihen arıtılmış su) ile durulanmalıdır.