Isıcam Klasik


İSLEME VE UYGULAMA


Isıcam Klasik  ünitelerinin stoklanmasında aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir :
 
  • İstifleme doğrudan beton veya toprak zemin üzerinde; ıslak ve rutubetli yerlerde yapılmamalıdır.

  • Isıcam Klasik' lar uzun kenar üzerine dike yakın durumda (~10° lik açı ile) yerleştirilmiş paletler üzerine ve palet tabanına dik oturacak şekilde stoklanmalıdır.

  • Her bir ünite arasına ayırıcı (örneğin mantar takoz) konularak camların birbirine doğrudan teması önlenmelidir.

  • Ünitelerin arkası palete yaslanmalı, noktasal yük binmelerinden ve Isıcam Klasik   ünitesinin tek camının tabana değmesinden kaçınılmalıdır. Aksi takdirde basınç değişikliğine bağlı olarak meydana gelebilecek şişmeler ve 2-3 misli kuvvet yüklenmesi sonucunda kırılmalar meydana gelebilir.

  • Değişik boyutlu Isıcam Klasik ların istiflenmesinde küçük boyutlu camlar büyük boyutlu camların önüne gelmeli, ünitenin orta kısmında oluşabilecek baskıyı önlemek için iki camın arasına uzunlamasına latalar konmalı, lataların arası 50 cm'yi aşmamalıdır.

  • Isıcam Klasik  üniteleri direkt güneş altında stoklanmamalıdır. Sıcaklığın etkisiyle ısınan her cam şişme nedeniyle diğerini sıkıştırarak kırılmalara neden olabilir. Ayrıca güneş altında stoklanan renkli veya reflektif camların arası yeteri kadar havalanamayacağı için ısıl kırılmalar olabilir.
Isıcam Klasik  üniteleri, üretim ile montaj yerindeki hava basıncı farklılıkları nedeni ile deformasyona uğrar. Bunu önlemek amacı ile ünitenin kısa kenarına montaj esnasında kapatılmak üzere üretim yerinde ufak bir delik açılır ve buraya basınç dengeleme balonu veya tıkacı takılır.
 
Basınç Dengeleme Talimatı
 
Isıcam Klasik  ünitelerinin hedeflenen performansı gösterebilmesi için montajının da doğru yapılması gerekmektedir.
 
Isıcam Klasik Montajında Dikkat edilmesi Gerekli Hususlar