Cam Parke


UYGULAMA

  • Lara Cam Parke belli ölçülere sahip ve yatay uygulamalar için üretilmiş standart bir malzemedir.

  • Herhangi bir kesim işlemine tabi tutulamadığından uygulanacağı inşaat boşluğunun ölçülerine uygun projelendirilmesi önemlidir.

  • Cam Parke metal profiller üzerine uygulandığında, bu profiller öngörülen sistem yüklerini taşıyabilecek güçte olmalıdır. Metal profil üzerine uygulama, özellikle küçük açıklıklı, basit uygulamalar için uygundur.

  • Cam Parke  metal taşıyıcıya doğrudan temas etmeyecek şekilde, yükler karşısında deforme olmayan ort. 60-70 sertlik derecesinde, dışta kullanıldığında ultra viyoleden etkilenmeyen plastik profillere veya lastik contalara oturtularak uygulanabilir. Cam parkelerin sıkışıp kırılmasını önlemek için  aralarında  en az 6 mm boşluk bırakılmalı, boşluğun  sızdırmazlığının  sağlanabilmesi için  silikon dolgu yapılmalıdır.