Tentesol T Reflekte


KALiTE

TRC Tentesol T®,  "TS EN 1096 Cam- Yapılarda Kullanılan- Kaplamalı Cam" standardına uygun olarak üretilir.